ایمپلنت دندان
موضوعات داغ

آشنایی با پروتز دندان

آشنایی با پروتز دندان

آشنایی با پروتز دندان

آشنایی با پروتز دندان؛ عارضه از دست دادن دندان، علاوه بر مشکالت متعددی که برای سالمت دهان ایجاد میکند، زیبایی
ظاهری و لبخند را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بی دندانی عارضه ای بود که تا چندی پیش تنها راه
درمانش، دست دندانهای مصنوعی بود؛ اما به دلیل ظاهر ناخوشایند و غیر طبیعی و مشکالت دیگر
آن، موجب نارضایتی بسیاری از بیماران میشد. از این رو، روشهای جدید پر کردن جای خالی دندان،
اقدام مهم و حائز اهمیتی می باشد. با پیشرفت علم و تکنولوژی، روشهای نوینی جایگزین استفاده از
دندان به صورت مصنوعی شده است که این تکنیکها علاوه بر حفظ زیبایی دندان، جایگزین مناسبی
برای رفع مشکالت دست دندانهای مصنوعی در گذشته می باشند. خوشبختانه امروزه به کمک
روشهای نوین دندانسازی مصنوعی، مشکالت بی دندانی به نحو مناسبتری برطرف شده است.
ایمپلنت دندان نیز یکی از آخرین دستاوردهای جدید در علم دندانپزشکی می باشد که می تواند
دندانهای از دست رفته را به صورت تضمین شده ای بازگرداند.
علم ایمپلنتولوژی که به شیوه کاشت ایمپلنت دندان درون فک می پردازد، از آخرین دستاوردهای
تحقیقات و تکنولوژی به روز دنیا در زمینه درمانهای دندانپزشکی می باشد که به واسطه ی افزایش
اقبال و تقاضای عمومی مردم، به موازات پیشرفت و تکامل خود، به سرعت در حال گسترش و فراگیر
شدن می باشد. اولین بار، دکتر برانمارک در سال 1691 میلادی از ایمپلنت دندانی با جنس فلز
تیتانیوم، به عنوان ماده ای که از خاصیت زیست سازگاری و خاصیت یکپارچگی در دهان انسان
برخوردار است، استفاده نمود و پس از آن تحقیقات و مطالعات زیادی در دنیا در این زمینه شکل
گرفت. ایمپلنت در ایران، به تدریج از دهه ١۹٠ خورشیدی به علت احتیاج ایجاد شده پس از
دوران جنگ تحمیلی و نیاز جانبازان و مجروحین برای جایگزینی دندانهای از دست رفته، رواج یافت و
به دلیل استقبال از عملکرد آن، امروزه رشد و توسعه چشمگیر آن در مجامع پزشکی و علمی ایران
دیده می شود. این رشد فزاینده ناشی از این واقعیت است که بیماران به مرور پذیرفته اند که با استفاده
از ایمپلنت های دندانی، نه تنها دندانهای از دست رفته، به بهترین وجهی جایگزین می شوند، بلکه
مشکلاتی نظیر جویدن نامناسب، بدی تکلم و حتی عدم اعتماد به نفس که اکثرا در درمانهایی نظیر
پروتز کامل یا پارسیل مشاهده می شود، به نحو مناسبی جبران می گردد. از طرف دیگر می بایستی
اذعان کرد که این رشد فزاینده برای قرار دادن ایمپلنت، باعث شده است که به مرور زمان بر تعداد
دندان پزشکانی که تمایل به استفاده از این روش در کلینیک شخصی خود دارند، نیز افزوده شود. به
طوری که در 20 سال گذشته، میزان درمانهای ایمپلنت دندانی در سراسر دنیا به تعداد بیش از یک
میلیون ایمپلنت در هر سال رسیده است. طی دهه های اخیر، کاهش رشد جمعیت و افزایش امید
به زندگی، منجر به ایجاد تغییرات قابل ملاحظه ای در ساختار جمعیت جهان شده است؛ به طوری که
طی این مدت، تعداد سالمندان به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش بوده و این پدیده، توجه زیادی
را به ویژه در بخش درمان برای این قشر طلب کرده است. در شکل زیر میزان روند افزایشی رده ی
سنی افراد سالمند، نسبت به دیگر رده های سنی از سال 1690 میلادی تا کنون در تمامی کشورهای
جهان، نشان داده شده است و همچنین روند افزایشی جمعیت این رده سنی تا سال 2010 میلادی نیز
پیش بینی شده است.

میزان روند افزايش جمعیت جهان به تفکیک ردههای سنی
میزان روند افزايش جمعیت جهان به تفکیک ردههای سنی

 

شکل زیر، میزان افزایش محدوده سنی افراد باالی ۹۱ سال را نسبت به دیگر سنین در کشور ایران،
نشان می دهد. نتایج نشان داده شده در شکلهای بالا و پایین، بیانگر این نکته میباشد که با توجه
به روند افزایشی سنی افراد سالمند، نیاز به استفاده از پروتزهای متحرک و ثابت دندان به ویژه ایمپلنت
که اکثرا برای افراد سالمند مورد استفاده قرار می گیرد، از اهمیت بسیار باالیی خصوصا در سالهای آتی
برخوردار خواهد بود.

میزان افزايش محدوده سنی افراد باالی 7۳ سال نسبت به ديگر سنین در کشور ايران
میزان افزايش محدوده سنی افراد باالی 7۳ سال نسبت به ديگر سنین در کشور ايران

از دست دادن دندان در بزرگسالان یک مشکل جدی در سلامت دندان است. پوسیده شدن دندان یا
ضربه خوردن به دندان از دالیل اصلی از دست دادن دندان می باشد. با اینکه مشکل نداشتن دندان
با روشهای درمانی مانند ایمپلنت دندان، بریج دندان یا پروتزهای دیگر دندان قابل حل شدن است،
بسیاری از مردم ترجیح میدهند با نداشتن دندان کنار بیایند. عده ای ممکن است به دلیل هزینه
جایگزین کردن دندان کشیده شده با ایمپلنت یا بریج، از درمان منصرف شوند. به ویژه اگر جای خالی
دندان کشیده شده در هنگام لبخند زدن دیده نشود و در خط لبخند نباشد. اما واقعیت این است که
اگر جای خالی دندان کشیده شده جایگزین نشود، بر سلامت و عملکرد لبخند هم تأثیر میگذارد.
جایگزین نکردن دندان کشیده شده، باعث ایجاد مشکالت بعدی خواهد شد. عوارض نداشتن دندان
هزینه به مراتب بیشتری را تحمیل خواهد نمود. یکی از عمده ترین عوارض نداشتن دندان، تحلیل
استخوان فک میباشد. جایگزین نکردن دندان یا دندانهای کشیده شده، اصلیترین دلیل تحلیل
استخوان فک میباشد. دندانها باعث تحریک استخوان فک میشوند و با این روش از سلامت استخوان
فک حمایت می نمایند. همان طور که تحرک و ورزش باعث تحریک ماهیچه ها و سالم ماندن آنها
می شود و اگر ماهیچه ای از بدن تحرک نداشته باشد به تدریج کوچک می شود؛ اگر دندانی از دست رود،
استخوانی که دندان داخل آن قرار دارد، دیگر تحریک نمی گردد و در نتیجه حجم آن کاسته میشود.
ایمپلنت های دندانی شامل پایه (فیکسچر) هستند که به استخوان فک متصل می شود و به آن جوش
می خورد و باعث استحکام و جلوگیری از تحلیل استخوان فک میشود. ایمپلنتی که به استخوان
فک متصل شده است، هم باعث حمایت و حفظ استخوان می شود و هم اینکه روکش بخش تاجی
ایمپلنت روی آن نصب می شود. با اینکه دندانها، بسیار محکم به استخوان فک متصل هستند، به
دلایلی ممکن است در طول زمان جابجا شوند. تحلیل لثه یا پوسیدگی دندان می تواند از علل جابجایی
دندانها باشند. این جابجایی دندانها در صورت کشیده شدن یک یا تعداد بیشتری از دندان، شدیدتر
می شود. جای خالی دندان یا دندانهای کشیده شده، فضایی را برای جابجایی دندانهای مجاور فراهم
می کند. این جابجایی دندانهای مجاور، فضای خالی را برای جابجایی سایر دندانها فراهم می کند
و به همین ترتیب تمام دندانها به مرور جابجا می شوند. همچنین، دندانها بر روی ساختار و شکل
چهره تأثیر می گذارند. از دست دادن دندان، بر روی زیبایی شناسی چهره، تأثیر بسیار زیادی دارد.
استخوان فکِ تحلیل رفته، در اثر از دست رفتن دندان، چهره را بسیار پیرتر نشان میدهد. اگر به چهره
افرادی با دست دندان متحرک که دندان خود را بیرون آورند، دقت نمایید، متوجه تأثیر نداشتن دندان
بر ظاهر فرد می شوید. دندان ها بر نحوه صحبت کردن نیز تأثیرگذار هستند. جای خالی دندان
کشیده شده یا گاهی اوقات، فاصله بیش از حدِ بین دندانها، ممکن است باعث شود که نتوان کلمات و
صداهای مشخصی را درست تلفظ نمود. در این حالت ممکن است در حین صحبت کردن در ادای
برخی کلمات دچار مشکل شده یا حتی کلماتی که ادا میشوند برای مخاطبتان نامفهوم باشند و یا
اینکه به خاطر نداشتن دندان جلو یا فاصله زیاد بین آنها، آب دهان هنگام صحبت کردن به بیرون
پرتاب شود. در نهایت جویدن غذا از اصلی ترین کاربردهای دندان است. بسته به اینکه جای خالی
دندان کشیده شده در کجای دهان باشد، ممکن است فرد تجربه های ناخوشایندی از خوردن و جویدن
غذای مورد عالقه داشته باشد. اختالل در جویدن ممکن است بر روی هضم غذا تأثیر منفی بگذارد و
باعث مشکلاتی مانند برگشت اسید معده شود. نتیجتا، با توجه به افزایش محدوده سنی سالمند، نیاز
روزافزون درمان عارضه بی دندانی با استفاده از پروتز ایمپلنت دندانی بسیار مهم می باشد.

امتیاز کاربران: 5 ( 1 رای)

این مطلب را هم ببینید
انواع ایمپلنت های آمریکایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا